Παράρτημα 32

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 32 (2017)
Πρακτικά τοῦ Δ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν
(Τρίπολις – Δημητσάνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013)

Τόμος Α΄

Χρονικόν Συνεδρίου, σσ. 5-16

Ἀθ. Βερτσέτης, Καρύταινα, Ζιγοβίστι, Δημητσάνα: Ἐτυμολογική διερεύνηση, σσ. 17-26

Διονύσιος Χ. Καλαμάκης, Γεωγραφικά – Λεξικογραφικά Ἀρκαδίας, σσ. 27-34

Σταμάτης Α. Φριτζίλας, Παλλάντιο. Ἀνασκαφικές ἔρευνες στήν ἀρχαία πόλη καί τήν ὕπαιθρο χώρα (2008-2012), σσ. 35-64

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Ὁ Ὁμηρικός ὕμνος εἰς Πᾶνα. Ἔκδοση καί φιλολογικός ὑπομνηματισμός, σσ. 65-102

Christa Schauer, Τελετουργικά γεύματα στούς Λουσούς: Ἀπό τή Γεωμετρική ὥς τή Ρωμαϊκή ἐποχή, σσ. 103-120

Θάνος Παπαθανασόπουλος, Σκιαγραφώντας τήν μελέτη ἀνάδειξης τοῦ ναοῦ τῆς Ἀλέας Ἀθηνᾶς στήν Τεγέα, σσ. 121-136

Λεωνίδας Σουχλέρης, Ἡ παρουσία τῶν ἐλεφάντων στή Νότια Πελοπόννησο καί ἡ χρήση τους στούς πολέμους τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (330-30 π.Χ.). Ἡ πολιορκία τῆς Μεγαλόπολης ἀπό τούς Μακεδόνες 318 π.Χ., σσ. 137-160

Σωτήρης Γ. Ραπτόπουλος, Κάστρο Μουχλίου Ἀρκαδίας: Οἱ ὀχυρώσεις τῆς Κλασικῆς – Ἑλληνιστικῆς περιόδου, σσ. 161-178

Ξανθή Προεστάκη, Ἡ ζωγραφική διακόσμηση τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στή Στεμνίτσα, σσ. 179-230

Ἀγορίτσα Τσέλιγκα – Ἀντουράκη, Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο καί οἱ δεσποτικές εἰκόνες στό καθολικό τῆς Μονῆς Θεοτόκου Αἰμυαλῶν Δημητσάνας (1608-1632), σσ. 231-262

Γεώργιος Π. Τσουρίδης, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀρκαδίας καί μαρτυρίες γιά τήν κανονική ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία στήν ἀρκαδική ἐπαρχία, σσ.263-298

Δημήτριος Β. Γόνης, Εἰδικές ἀποστολές τοῦ κληρικοῦ Καλλινίκου Καστόρχη ἀπό τό Κράτος καί τήν Ἐκκλησία, σσ. 299-334

Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα, Ὁ Χριστιανουπόλεως Νικόλαος – Νικόδημος – Νεκτάριος Γοργογύρης, σσ. 335-356

Νῖκος Δ. Πιέρρος, Οἱ δύο ἀνδριάντες τοῦ Νικηταρᾶ, σσ. 357-370

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Ὁ Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς) καί ἡ Φιλορθόδοξος Ἑταιρία, σσ. 371-416

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Κατασκοπία στήν ἐπαναστατημένη Πελοπόννησο; Ἀνέκδοτη ὀθωμανική ἔκθεση περί τῆς ἀφαιρεθείσης ἐπιστολῆς τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη γιά τή μάχη τῶν Τρικόρφων (θέρος τοῦ 1825), σσ. 417-452

Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καί ἡ ἐπανάσταση τοῦ Γκρίτζαλη, σσ. 453-462

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ἑλληνικά καί τουρκικά ἔγγραφα ἀπό τήν Τριπολιτσά, σσ. 463-486

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ἡ ἠθικοκοινωνική κατάσταση τῆς Γορτυνίας καί ἰδίως τῆς Δημητσάνας στά μέσα τοῦ 19ου αἰ., σσ. 487-496

Γιῶργος Β. Νικολάου, Ἀνέκδοτη Ἔκθεση τοῦ 1833 ἀπεσταλμένου τῆς Ὀθωνικῆς κυβέρνησης γιά τήν γεωργία, τήν κτηνοτροφία καί τά δάση τῆς Γορτυνίας, σσ. 497-518

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός, Ἡ ἐπίδρασις τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως καί τῆς Μεγάλης Τετάρτης στήν γλῶσσα τοῦ λαοῦ, σσ. 519-532

Γεώργιος Θ. Πραχαλιᾶς, Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καπετάν Χρονᾶ στό Χρυσοβίτσι Ἀρκαδίας, σσ. 533-544

Εὐάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος, Ὁ Νῖκος Α. Βέης ὡς λαογράφος καί γλωσσολόγος, σσ. 545-554

Γιάννης Χαρ. Μπιτούνης, Συμβολή στήν ἐτυμολογία τῶν σλαβικῶν τοπωνυμίων καί ἀνθρωπωνυμίων τῆς Δημητσάνας καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς της, σσ. 555-598

Πρωτ. Χρῖστος Κυριακόπουλος, Ἡ δημοτική μουσική παράδοση τῆς Γορτυνίας. Μιά ἀναδρομή στήν ἱστορία της, σσ. 599-644

Δημήτρης Γ. Λαγός, Δυνατότητες ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στό νομό Ἀρκαδίας, σσ. 645-656

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Συνάντηση φιλελλήνων μέ τόν Κολοκοτρώνη στήν Τριπολιτσά (Αὔγ. – Σεπτ. 1822), σσ. 657-670

Τόμος Β΄

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ὁ ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καί Προφήτου Ἠλία Τριπόλεως, σσ. 5-16

Εἰρήνη Πέππα Παπαϊωάννου, Μερικές παρατηρήσεις στήν εἰκονογραφία τῶν νυμφῶν καί τῶν μουσῶν τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 17-52

Ε. Ἀργυροπούλου, Ε. Ζούζουλα, Γ. Παπαδοπούλου, Πήλινα λυχνάρια ἀπό τό ἱερό τῆς Δήμητρας καί κόρης στόν Ἅγιο Σώστη Τεγέας, σσ. 53-84

Συλβάνα Κατσαούνου, Ἡ λατρεία τῆς μητέρας τῶν θεῶν στήν Ἀρκαδία. Ὁ ἐξελληνισμός μιᾶς ἀνατολικῆς θεότητας, σσ. 85-98

Γεώργιος Μοστράτος, Ἀγῶνες θνητῶν καί ἀθανάτων στίς ἀετωματικές συνθέσεις τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. βάσει νέων ἑρμηνειῶν καί ἀποκαταστάσεων, σσ. 99-126

Δημήτρης Παλούκης, Ὁ Ἀμφισσεύς Μνησίλαος, Πρόξενος τῆς ἀρχαίας ἀρκαδικῆς πόλεως τῶν Λουσῶν καί ἡ ἀνάμιξή του σέ ἀπελευθερώσεις δούλων, σσ. 127-140

Γεώργιος Ἀθ. Τσούτσος, Ἡ πολεμολογία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ ἐν σχέσει πρός τήν ἀντίστοιχη τῶν διεθνῶν σχέσεων, σσ. 141-154

Παῦλος – Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, Ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός καί ἡ ἔπαυλις τοῦ Ἡρώδου Ἀττικοῦ ἐν Λουκοῦ Β. Κυνουρίας, σσ. 155-164

†Θωμᾶς Θεολόγης, Ἡ Ἀρκαδία, Ὁ Πάν καί ἡ Σῦριγξ, σσ. 165-170

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Συμβολή στόν ἐντοπισμό τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς Μονῆς τοῦ Μ. Σπηλαίου τό 1348: Τό χωρίον Ἀβυσσαίνης, σσ. 171-202

Νάνση Δηλέ, Ὁ τοιχογραφικός διάκοσμος τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στή Νεστάνη Ἀρκαδίας. Νεώτερα στοιχεῖα γιά ἕνα τοπικό ἐργαστήριο ζωγράφων, σσ. 203-244

π. Γεώργιος Πετρῆς, Ὁ εἰκονογραφικός διάκοσμος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν Πλάτανο Κυνουρίας, σσ. 245-280

Νικόλαος Β. Χρονόπουλος, Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Θελπούσης καί ἡ Ἐπισκοπή της, σσ. 281-290

Γεώργιος Θεοχάρης, Ἀρχεῖον οἰκογένειας Πλαπούτα – ἀνέκδοτα ἔγγραφα, σσ. 291-324

†Χρῆστος Κ. Ρέππας, Ἀπό τήν θητεία τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη ὡς φρουράρχου Ναυπλίου, σσ. 325-344

Γεώργιος Μ. Τζουβαλᾶς, Γιαννάκης καί Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης ἤ Ντασκούλιας καί τό ὁμώνυμο στρατόπεδο αὐτῶν στό χωριό Βουνό, σσ. 345-352

Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Ἡ διαθήκη τοῦ Παναγιώτου Παλαμήδη (1796), σσ. 353-358

Βασίλειος Κ. Ἀναστασόπουλος, Μάρθα Α. Ἰσαακίδη, Παραχωρητήρια ἐθνικῶν γαιῶν μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί εἰδικότερα στό Ψάρι Ἡραίας Ἀρκαδίας, σσ. 359-406

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ὁ περιηγητής Παναγιώτης Ποταγός καί τό θεωρούμενο ὡς «χαμένο» ἔργο του, σσ. 407-428

Γεώργιος Ἰω. Ζαχαρόπουλος, Τοῦρκοι αἰχμάλωτοι τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου στήν Τρίπολη, σσ. 429-474

Νικόλαος Α. Ἀναστασόπουλος, Οἱ τελευταῖες ἐκλογές τοῦ Μεσοπολέμου (1936). Ἡ περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας Ἀρκαδίας, σσ. 475-488

†Δημήτριος Πρίγγουρης, Ὁ ἄγνωστος δημοσιολόγος καί δημοσιογράφος Ἀντώνης Π. Δούφας, καί τό ἔργο του, σσ. 489-496

Δήμητρα Ἀγγελοπούλου, Περιγραφή τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς Γορτυνίας, σσ. 497-522

†Νικόλαος Χαρκιολάκης, Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχοντικοῦ Ἀντωνοπούλου στήν Δημητσάνα, σσ. 523-566

Θανάσης Κυριαζόπουλος, “Et in Arcadia ego”  ἤ “Et ego in Arcadia”; Σημαντικές προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 567-578

Φωτεινή Σωτηροπούλου, Ἡ ἠθική διάσταση τοῦ τουρισμοῦ: Ἡ περίπτωση τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 579-592