Παράρτημα 33

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 33 (2019)

Πρακτικά τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν

(Ναύπλιον 30 Ὀκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2015)

 

Τόμος Α΄- Ἀρχαιότης

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Ἐναρκτήριος λόγος – Καταληκτήριος λόγος, σσ. 7-10

Χαιρετισμοί, σσ. 11-14

Τὸ Χρονικὸν τοῦ Συνεδρίου, σσ. 15-18

Α. Βασιλογάμβρου – Μ. Τσούλη, Ἡ κατοίκηση τῆς Σπάρτης ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς ἕως τοὺς ὕστερους ρωμαϊκοὺς χρόνους. Στοιχεῖα ἀπὸ τὶς πρόσφατες σωστικὲς ἀνασκαφές, σσ. 19-62

Ἀλέξανδρος – Νεκτάριος Ἰω. Βασιλείου – Δαμβέργης, Ὁ Α΄ καὶ ὁ Β΄ Μεσσηνιακὸς Πόλεμος σὲ σχέση καὶ σύγκριση μὲ τὸν Ληλάντιο πόλεμο, σσ. 63-86

Γιῶργος Δουλφῆς, Columbaria: Ἕνας ρωμαϊκὸς τύπος ταφικοῦ κτηρίου στὴν Πελοπόννησο καὶ ἡ περίπτωση τῆς Λακωνίας, σσ. 87-114

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Τέσσερα ποιητολογικὰ σχόλια στὰ λυρικὰ ἐπιγράμματα τῆς μελοποιοῦ Ἀνύτης τῆς Τεγεάτιδος, σσ. 115-148

Βικτώρια-Βερονίκη Zerdytska – Καλοσπύρου, Ἡ Ἀργείτισσα Ἰώ: Οἱ περιπέτειες μιᾶς γυναίκας, μιᾶς λατρείας καὶ ἡ λογοτεχνικὴ πραγμάτευσή τους στὴν τοπικὴ μυθολογία, σσ. 149-158

Συλβάνα Κατσαούνου, Ὁ Ὀρφισμὸς στὴ μητρώα λατρεία. Ἐνδείξεις ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, σσ. 159-174

Στέλλα Κατσαροῦ, Ἑλένη Ψαθῆ, «Ξαναδιαβάζοντας» τὸ Σπήλαιο Φράχθι μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάδειξη τοῦ προϊστορικοῦ χώρου, σσ. 175-192

Ἐρωφίλη Κόλια, Ἀδρέας Σπυρούλιας, Πρωτοελλαδικὸς οἰκισμὸς στὴν Κερύνεια Ἀχαΐας. Νέα δεδομένα γιὰ τὴν προϊστορικὴ κατοίκηση στὴ Βόρεια Πελοπόννησο, προκαταρκτικὴ παρουσίαση, σσ. 193-218

Ἕλενα Κόρκα, Παρασκευὴ Εὐαγγελόγλου, Ἀρχαία Τενέα. Συστηματικὴ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα στὸ Χιλιομόδι Κορινθίας (2013-2015), σσ. 219-234

Ἑλένη Κουρίνου, Γ. Α. Πίκουλας, Λακωνικὲς σημειώσεις: Γερόνθραι/Γεράκι, σσ. 235-244

Ἄδωνις Κύρου, Τὸ χρονικὸ μιᾶς σημαντικῆς ἀνακαλύψεως: τὸ Σπήλαιο Φράχθι στὴν Ἑρμιονίδα (1956-2016), σσ. 2445-264

Ἀνδριάνα Ε. Κώτση, Ἡ 9η διάσταση τῆς ἀρχαίας Σπάρτης: Ἀπεικονίσεις στὰ κόμικς, σσ. 265-288

Ζαχαρούλα Λεβεντούρη, Σταυρούλα Γιαννούλη, Ἔρευνα νέων ταφικῶν μνημείων στὴ θέση «Τρανὴ Πέτρα» στὴν Ἀρχαία Φιγάλεια, μιὰ πρώτη προσέγγιση, σσ. 289-308

Χρῖστος Λιάγκουρας, Ἡ Λέαινα τῆς Βαρβάσαινας. Ἡ ἐξέταση ἑνὸς παλαιοῦ εὑρήματος καὶ τὰ τοπογραφικὰ δεδομένα τῆς περιοχῆς, σσ. 309-324

Ἀδροδίτη Μαλτέζου, Ἠλίας Τσουκτάκος, Μαρία Θεοδόση – Κοντοῦ, Εὐαγγελία Λυγκούρη, Ἀγροτικὴ ἐγκατάσταση στὴ Βίγλα Βορδόνιας Λακωνίας, σσ. 325-368

Ἰωάννης Μαυρομματίδης, Τὸ ἰωνικὸ κιονόκρανο τῆς στοᾶς Ἀσκληπιείου τῆς Ἐπιδαύρου, σσ. 369-408

Γεώργιος Μοστρᾶτος, Τὸ ἄγαλμα τοῦ Διονύσου ἀπὸ τὸν ἐναέτιο διάκοσμο τοῦ Μητρώου τῆς Ὀλυμπίας, σσ. 409-426

Ἀντωνία Μουρτζίνη, Ἀθανασία Ράλλη, Λιμένας Κυλλήνης: Μιὰ διαχρονικὴ πύλη τῆς ΒΔ Πελοποννήσου καὶ οἱ προοπτικὲς τῆς πολιτισμικῆς της ἀνάδειξης, σσ. 427-470

Ἄλκηστις Παπαδημητρίου, Μαρία Τσούλη, Ἀφροδίτη Μαλτέζου, Λεωνίδας Σουχλέρης, Νέες ἀρχαῖες θέσεις στὴ Βόρεια Λακεδαίμονα ἀπὸ τοὺς γεωμετρικοὺς ἕως τοὺς ὕστερους ρωμαϊκοὺς χρόνους, σσ. 471-520

Θάνος Παπαθανασόπουλος, Τὸ νέο στέγαστρο προστασίας στὸ ἀνάκτορο Νέστορος καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ἀποθήκης τοῦ οἴνου, σσ. 521-536

Κλεάνθη (Κλειὼ) Νικ. Πατεράκη, Μυθολογικὴ καὶ πολιτικὴ προσέγγιση τῶν παραστάσεων τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τοῦ ναοῦ τοῦ Δία στὴν Ὀλυμπία, σσ. 537-554

Ἐιρήνη Πέππα Παπαϊωάννου, «Ἰδίως θαυμαστὰς πλαγγόνας»: Ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου Φιλαδελφέως στὴν Ἑρμιονίδα τὸ 1909, σσ. 555-666

Νεκτάριος Σκάγκος, Τὸ Ἐπιδήλιον (Παυσ. ΙΙΙ 23, 2-6), σσ. 667-716

Christa Schauer, Λατρεῖες στὸ «Δημόσιο Κέντρο» τῶν Λουσῶν, σσ. 717-734

Λεωνίδας Σουχλέρης, Νέες μυκηναϊκὲς θέσεις στὴν Βόρεια Λακεδαίμονα, σσ. 735-774

Stamatis Fritzilas, Orestes und Oresteion in der Mainalia, σσ. 775-798

Δημήτρης Χατζηαγγέλου, «Ἡ Κυρία τῆς Τενέας», ἕνα μαρμάρινο νεολιθικὸ εἰδώλιο ἀπὸ τὸ Σπήλαιο Κλένια τῆς Τενέας καὶ μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς νεολιθικῆς εἰδωλοπλαστικῆς στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, σσ. 799-810

 

Τόμος Β΄ -Βυζαντινοί – Μεταβυζαντινοὶ χρόνοι

Μαρία Ἀγρέβη, Οἱ κρητικὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορα καὶ τῆς Παναγίας Γλυκοφιλούσας στὴν Μονὴ Ἀρτοκωστᾶς Κυνουρίας τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Ἐμμανουὴλ Τζάνε, σσ. 5-22

Δημήτριος Θ. Βαχαβιῶλος, Ὁ Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Θεοδόσιος (1575;-1595;). Νέα ἀνάγνωση τῶν τεκμηρίων γιὰ τὸ ἔτος καὶ τὶς συνθῆκες καθαιρέσεώς του, σσ. 23-34

Σοφία – Μαρία Βερούτη, Ἑλένη Μπαρμπαρίτσα, Ὁ εἰκονογραφικὸς διάκοσμος τῆς Μονῆς Λικάκη στὸ φαράγγι Βιροῦ Δυτικῆς Μάνης. Προκαταρκτικὲς παρατηρήσεις, σσ. 35-54

Σοφία Γερμανίδου, Βαρβάρα Κατσιπάνου, Στρογγυλὲς κάλυβες στὴ Μεσσηνιακὴ Μάνη, σσ. 55-78

Νικόλαος Σ. Κανελλόπουλος, Ἀνάλυση τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Βυζαντινῶν στὴν Πελοπόννησο, 1262-1445, σσ. 79-94

Θεώνη Κολλυροπούλου, Ὑμνογραφικὰ καὶ ἁγιολογικὰ στὸν μάρτυρα Ἀλέξανδρο τὸν ἐν Κορίνθῳ (24 Νοεμβρίου), σσ. 95-118

Μιχαὴλ Κορδώσης, Ὁ Δεσπότης Ἰωάννης Χαμάρετος καὶ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς φραγκικῆς παρουσίας στὴ Μάνη, σσ. 119-126

Ἀναστασία Κουμούση, Νικόλαος Βασιλάκης, Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀμπελόκαμπου Ἠλείας: Ἄγνωστος ναὸς μεταβυζαντινῆς περιόδου, σσ. 127-168

Χαρὰ Κωνσταντινίδη, Ἄννα Λαμπροπούλου, Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης Μονεμβασίας· μιὰ παλαιὰ λατρεία μὲ νέο περιεχόμενο, σσ. 169-188

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Ὁ μηχανισμὸς ἐνσωμάτωσης τοῦ σλαβικοῦ στοιχείου στὴν Πελοπόννησο: Παρατηρήσεις σὲ βυζαντινὸ μολυβδόβουλλο (9ος αἰώνας), σσ. 189-210

Μαριάννα Οἰκονόμου, Εἰκόνες τῶν ζωγράφων ἀπὸ τὰ Νεζερὰ Ἀχαΐας, σσ. 211-252

Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος, Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Μεθώνης (Θ´ αἰ.): Χρονολογικοὶ προσδιορισμοὶ τῆς δράσης του, σσ. 253-258

Τζούλια Παπαγεωργίου, Δανάη Χαραλάμπους, Ὁ γραπτὸς διάκοσμος τοῦ κυρίως Ναοῦ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Χρύσαφα Λακωνίας. Ἔργο ἀγνώστου ζωγράφου τοῦ β´ μισοῦ τοῦ 17ου αἰώνα, σσ. 259-300

Σταυρούλα Παπανικολοπούλου, Καστάνια Μεσσηνιακῆς Μάνης. Ἱστορία καὶ ἐξέλιξη τοῦ οἰκισμοῦ, σσ. 301-359

Παναγιώτης Περδικούλιας, Συμβολὴ στὴ μνημειακὴ τοπογραφία τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Εὐρώτα: Ὁ βυζαντινὸς οἰκισμὸς τοῦ Λυκοβουνοῦ, σσ. 331-360

Ἀρχιμ. Δαμασηνὸς Πετράκος, Ἀνέκδοτη μελέτη τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας Ἀντωνίου περὶ τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Κρεμαστῆς, σσ. 361-384

Νεκτάριος Ν. Πέττας, Ἀπεικονίσεις ὡς μοναχοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις στὴν Πελοπόννησο, σσ. 385-402

Χρῆστος Ι. Πιτερός, Ναύπλιο: τοπωνύμιο, ἡ πόλη, ὀχυρώσεις καὶ σλαβικὲς ἐπιδρομές, σσ. 403-464

Συμεὼν μοανχὸς Νεζερίτης, Ὁ ζωγράφος Παναγιώτης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων (Γ´ τέταρτον ΙΗ´ αἰ.) καὶ τὸ ἔργον του στὴν βόρειο Πελοπόννησο, σσ. 465-529

Ἀγορίτσα Τσέλιγκα – Ἀντουράκη, Εὐποιία καὶ ἀνταμοιβὴ στὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν Μόσχου. Κάποιες παρατηρήσεις, σσ. 481-530

Γεώργιος Πέτρ. Τσουρίδης, Ἡ Ἐπισκοπὴ Ἀμυκλῶν (ἢ Ἀμυκλίου) καὶ τὸ κανονικὸ καθεστὼς τῆς τοπικῆς μητροπολιτικῆς δικαιοδοσίας μέχρι τὸν ΙΔ´ αἰώνα, σσ. 531-602

Γεώργιος Π. Φουστέρης, Ἰωάννης Π. Χουλιάρας, Οἱ βυζαντινὲς τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὰ Βέροια Λακωνίας (1292/3), σσ. 603-642

Μαρία Φωτούχου, Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Μονεμβασία: Ἡ ἐξέλιξη τοῦ οἰκισμοῦ, σσ. 643-654

 

Τόμος Γ΄ – Νεώτεροι Χρόνοι

Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ὁ Πατρεὺς διάκονος τοῦ Π. Πατρῶν Γερμανοῦ καὶ μετέπειτα μητροπολίτης Ἀθηνῶν Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος καὶ τὸ ἐθνικόν του ἔργο, σσ. 7-14

Νικόλας Α. Ἀναστσόπουλος, Ἀπὸ τὸν 19ο στὸν 21ο αἰ.: Ἡ πολιτικὴ συνέχεια καὶ δράση τῆς οἰκογενείας Πετραλιᾶ ἀπὸ τὴν Δίβρη Ἠλείας, σσ. 15-32

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, Ὁ Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος καὶ ἡ φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία, σσ. 33-52

Μαρία Ἀθανασέκου, Ἡ εἰκονογραφία τῆς Δανάης στὴ δυτικὴ ζωγραφικὴ ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., σσ. 53-68

Βαρβάρα Σπ. Βαλάκου, Τὸ Ξεμόνι Γουλᾶς στὴ Βάθεια τῆς Μέσα Μάνης, σσ. 69-92

Βασιλοπούλου Χρυσούλα, Μουτσίου Μαρία, Σταματάκη Εἰρήνη, Οἱ ἀπόμαχοι τοῦ Ἀγώνα ὡς φύλακες ἀρχαιοτήτων στὴν Πελοπόννησο, σσ. 93-106

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Μπούρτζι: ὀνοματολογικὰ καὶ ἐτυμολογικά, σσ. 107-112

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός, Ἡ ἐπίδρασις τῆς ὀρθοδόξου λατρείας τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἰς τὴν γλῶσσα τοῦ Λαοῦ, σσ. 113-128

Εὐάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος, Ἡ πρώτη μάχη τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καὶ ὁ πρῶτος ἐπώνυμος Ἕλληνας νεκρός, σσ. 129-146

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ὄψεις καθημερινότητας στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τοῦ Βεκίλη Δημητρίου Περρούκα στὴν Κων/πολη (1813-1821), σσ. 147-178

Δημήτριος Β. Γόνης, Τὸ κτιτορικὸν τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου στὴ δίκη τῶν συγκρούσεων τοῦ Φαρμακίδη καὶ τοῦ Οἰκονόμου, σσ. 179-204

Γιῶργος Σ. Δημητρακόπουλος, Ὁ ρωσικὸς Τύπος γιὰ ἐπαναστατικὰ γεγονότα 1770-1821 στὴν Πελοπόννησο, σσ. 205-218

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ἡ μετέπειτα τύχη τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναυαρίνου καὶ ὁ ἑλληνικὸς Τύπος, σσ. 219-232

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Θαυμάκου, Ἐπιφανεῖς Δημητσανῖτες κληρικοὶ στὴν Ἀθήνα κατὰ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, σσ. 233-242

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Ὁ ἀδελφὸς τῆς Γυφτοπούλας: Δοκίμιο γιὰ τὶς ἐθνικὲς σελίδες στὴν ἡρωικὴ ἠθογραφία Χρῆστος Μηλιόνης τοῦ Ἀλεξάνδρυ Παπαδιαμάντη, σσ. 243-262

Ἑλένη Ι. Κανετάκη, Τὸ σεράι τοῦ Κιαμὴλ Μπέη στὴν Ὀθωμανικὴ Κόρινθο μέσα ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς πηγές, σσ. 263-294

Σταῦρος Γ. Καπετανάκης, Ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1821, σσ. 295-314

Ἰωάννης Κάππος, Αὐτοδιοικητικὲς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν ἐπαρχία Γορτυνίας κατὰ τὴν Ὀθωνικὴ περίοδο (1833-1862), σσ. 335-326

Γιάννα Κατσουγκράκη, Παλιὲς πρακτικὲς καὶ νέες ματιές: Μία πρόταση προβολῆς καὶ ἐξοικείωσης μὲ τὴν πολιτιστική μας κληρονομιά, σσ. 327-352

Θεόδωρος Σ. Κατσουλάκος, Ὁ ὁπλαρχηγὸς τῆς Ἐπανάστασης Ἀντώνιος Κουμουστιώτης, σσ. 353-378

Δημήτρης Κ. Κεραμίδας, Τὰ θύματα τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν τοῦ Ἄργους κατὰ τὸν Β΄ Παγκ. Πόλεμο καὶ ἡ ἰατρικὴ περίθαλψη τῶν τραυματιῶν, σσ. 379-386

Τάσος Α. Κεχαγιᾶς, Ἱστορία καὶ Γεωγραφία τῆς ὀρεινῆς μεθορίου Ἀργολίδας καὶ Ἀρκαδίας, σσ. 387-402

Ἀγλαΐα Κιουρτσόγλου, Δίκτυο Μουσείων τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ὁμίλου Πειραιῶς. Ἡ παρουσία μας στὴν Πελοπόννησο, σσ. 403-410

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῶν μονῶν Στεφανίου καὶ Φενεοῦ ἑπτὰ ἔγγραφα ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ἐκ Ναυπλίου καὶ Ἐπιδαυρίας (1703-1797), σσ. 410-428

Νίκη Μεγαλομμάτη, Βασιλικὴ Μαυροειδῆ, Τὸ οἰκοδομικὸ χρονικὸ τοῦ πύργου τοῦ καπετάνιου Δουράκη στὴν Καστάνια Ἔξω Μάνης, σσ. 429-458

Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Ἡ Ναυπλιακὴ ἐξέγερση τοῦ 1862: Αἴτια καὶ συνέπειες τῆς ἀποτυχίας, σσ. 459-466

Σοφία Μπελόκα, Ἐπαγγελματικὴ ταξινόμηση καὶ ἀπασχόληση στὸ Ἄργος κατὰ τὰ ἔτη 1879 καὶ 1885. Μιὰ εἰκόνα τῆς πόλης καὶ τῆς εὐρύτερης ἐπαρχίας της, σσ. 467-486

Ἰωάννης Μπουγάτσος, Οἱ ἐφημερίδες τοῦ Ναυπλίου «Χρόνος» καὶ «Σωτήρ», σσ. 487-514

Γιῶργος Β. Νικολάου, Ἐκχριστιανισμοὶ μουσουλμάνων καὶ παραχωρήσεις σ᾽ αὐτοὺς ἀκινήτων περιουσιῶν στὴν Provincia di Laconia κατὰ τὴ Β´ Βενετοκρατία (1687-1715), σσ. 515-530

Δημήτριος Παλούκης, Ἡ θανάτωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους νεαροῦ διακόνου ἐν πλῷ στὴν Κορώνη καὶ ἡ ἀνάπλαση τοῦ δραματικοῦ περιστατικοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ τέχνη, σσ. 531-554

Σοφία Πατούρα-Σπανοῦ, Εἰκόνες καὶ ἐντυπώσεις δύο φιλελλήνων Γερμανῶν διανοητῶν γιὰ τὸ Ἄργος καὶ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα σὲ ἐπιστολές τους πρὸς τὸν Ἀργεῖο λόγιο Δημήτρη Βαρδουνιώτη (τέλη 19ου αἰ.), σσ. 555-566

Ἀργύρης Πετρονώτης, Αἰκατερίνη Κορωναίου, Ἀθήνα Κούτση, Νῖκος Μανιαδάκης, Κωνσταντῖνος Μπουντούρης, Εἰρήνη Οἰκονομοπούλου, Ἡ τρίκλιτη τρουλλαία βασιλικὴ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἄργος. Πρώτη οἰκοδομικὴ φάση αὐτῆς 1822-1829, σσ. 567-602

Νῖκ. Δ. Πιέρρος, Ὁ Βαυαρικὸς Λέων τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ ἱστορικὴ καὶ αἰσθητικὴ θεώρηση, σσ. 603-622

Γιῶργος Θ. Πραχαλιᾶς, Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ φόνου τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη. Ὁμοιότητες μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Γ. Καραϊσκάκη, σσ. 623-644

Ἀναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, Οἱ Ἀγωνιστὲς Πέτρος καὶ Ἀναγνώστης Μακρυπουκάμισος ἢ Μακρυπουκαμίσας καὶ ἡ προσφορά τους στὸν Ἀγώνα τοῦ 1821. Μιὰ πρώτη προσέγγιση, σσ. 645-660

Γιάννης Μ. Σπετσιώτης, Τζένη Δ. Ντεστάκου, Ἡ ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν στὴν Ἑρμιόνη κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, σσ. 661-666

Νῖκος Τόμπρος, Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος στὸν πατραϊκὸ Τύπο (1882-1895), σσ. 667-688

Ρομίνα Ν. Τσακίρη, Γιὰ μιὰ ἐλπίδα ἐπιστροφῆς στὴν πατρίδα: Ἀπονομὲς χάριτος ἀπὸ τὸν Βενετὸ Βάιλο τῆς Κωνσταντινούπολης σὲ ἐξόριστους καὶ φυγόδικους τῆς βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου (17ος-18ος αἰ.), σσ. 689-714

Γεώργιος Ἀθ. Τσούτσος, Ἡ ἀμφίσημη χρήση τῶν μυθολογικῶν καὶ ἱστορικῶν συμβόλων τοῦ ἀρχαίου Ἄργους: Ἐφημερίδες «Ἀθήνα», «Κρητικὰ γεγονότα» (1833), σσ. 715-720

İbrahim Alper Arisoy, Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Εἰδήσεις σχετικὰ μὲ τὸν κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ βίο τῶν Τούρκων τῆς Πελοποννήσου (17ος-19ος αἰ.), σσ. 721-734

Дмитрий Гавра, пeљoпннесская война и стратегические коммуникации Греции, σσ. 735-743

Дмитрий Гавра, Ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος καὶ οἱ στρατηγικὲς ἐπικοινωνίες τῆς Ἑλλάδας, σσ. 744-754

  1. Μohammad T. Shariat-Panahi, Christian Albanians and Vlachs in the district (kaza) of Corinth during the Ottoman period, σσ. 755-772

† Herbert Spechner, Τὸ Μουσεῖο τοῦ Ὄθωνα, βασιλιᾶ τῆς Ἑλλάδος στὸ Ὄττομπρουν. Μιὰ γέφυρα μεταξὺ Βαυαρίας καὶ Πελοποννήσου, σσ. 773-780

Reinhold Friedrich, Bavarian internal politics and the refused constitution for Greece in Nafplion February 1833, σσ. 781-786

Δημήτριος Δήμου, Τριστέτσα, ἡ ἰολογικὴ ἀσθένεια τῶν ἐσπεριδοειδῶν ποὺ ἀπειλεῖ τὸν κάμπο τῆς Ἀργολίδας, σσ. 787-805