Παράρτημα 30

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 30
Πρακτικά τοῦ Λακωνικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2008
(Γύθειον 17-19 Ὀκτωβρίου 2008)

Περιεχόμενα

Το Χρονικόν του Συμποσίου, σσ. 5-14

Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, Τό μονύδριον Ἁγ. Γεωργίου Μαραθοονησίου, σσ. 15-30

Κων. Λ. Κοτσώνης, Γεωφυσική καί χωρογραφική διάταξις τῆς Λακωνίας. Ἱστορικές ἀναδρομές, σσ. 31-46

Αθανάσιος Β. Βερτσέτης, Γύθειο, Οἴτυλον, Αἰγιαί, γραμματειακή καί ἐτυμολογική προσέγγισις, σσ. 47-52

Νίκος Δ. Πιέρρος, Ἡ Ὀλυμπιονίκης Λάκαινα βασιλόπαις Λυνίσκα, σσ. 53-70

Αντώνιος Η. Σακελλαρίου, Περί Κροκεάτα λίθου, σσ. 71-80

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Τυκτόν μαντινειακόν σπαρτιατικόν ἐπεισόδιον ἀπό τόν Παυσανία, ἤ ἡ ἐπανεφεύρεση τῆς τοπικῆς ἱστορίας, σσ. 81-94

Ιωάννα Γιανναροπούλου, Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε, σσ. 95-102

Άννα Ι. Λαμπροπούλου, Ἀπό τήν λήθη στήν μνήμη: Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου Ἐπισκόπου Λακεδαιμονίας (9ος αἰ), σσ. 103-120

Τζούλια Παπαγεωργίου – Δανάη Χαραλάμπους, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Δημητρίου Κακαβᾶ στό ναό Ἁγίων Νικολάου καί Δημητρίου Ἀναβρυτῆς Λακωνίας (1625), σσ. 121-164

Α. Τσέλιγκα – Αντουράκη, Ἡ ἀντιπαραβολή τοῦ Χριστοῦ – Λόγου καί τοῦ προφητάνακτα Μωυςῆ στό καθολικό τῶν Ἁγ. Τεσσαράκοντα στά Χρύσαφα Λακωνίας, σσ. 165-188

Χαράλαμπος Κρυπωτός, Ἅγιος Γεώργιος στόν Κάβο Γέρακα, Περί τοῦ κτήτορος καί τῆς μονῆς, σσ. 189-202

Ηλίας Γιαννικόπουλος, Εἰκόνες ἀπό τό Τουρκοκρατούμενο Γεράκι, σσ. 203-230

Δημήτριος Γ. Κατσαφάνας, Ἡ ἐκπαίδευση στή Λακωνία ἀπό τόν 18ο αἰ. Μέχρι τήν αὐγή τῆς ἀνεξαρτησίας, σσ. 231-256

Θεόδωρος Σ. Κατσουλάκος, Ἡ ληστοκρατία στόν Ταΰγετο καί τήν Νότια Λακεδαίμονα, σσ. 257-280

Ιωάννης Δ. Μπουγάτσος, Χριστόφορος Παπουλᾶκος καί ἡ παρουσία του στή Μάνη, σσ. 281-318

Ελένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Οἱ προσπάθειες σιδηροδρομικῆς συνδέσεως Τριπόλεως – Σπάρτης – Γυθείου καί ἡ ὁμαδική παραίτηση τῶν βουλευτῶν Λακεδαίμονος, σσ. 319-328

Συμεών Χατζηχαραλάμπους, Ἡ ἐγκτάσταση στό Γύθειο τό 1923 τῶν ἀπό τήν Μ. Ἀσία καί τόν Πόντο ἐκδιωχθέντων Ἑλλήνων, σσ. 329-344

Δημήτριος Θ. Κατσουλάκος, Τά μοιρολόγια τῆς νότιας κοίλης Λακεδαίμονος ὡς πηγή τῆς τοπικῆς ἱστορίας, σσ 345-358

Κων. Θ. Τζανετάκος – Πάν. Κ. Κούρταλης, Αὐτοτελῆ ἔργα περί Μάνης, σσ. 359-378

Ιωάννης Μοσχοβάκος, Ὁ τοπικός τύπος τῆς ἐπαρχίας Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς, σσ. 379-390

Κ. Δρόγκαρης – Ευ. Μπέτα – Δρόγκαρη, Ἡ ἐμποροπανήγυρις Γυθείου, σσ. 391-410

Ηλίας Γιαννικόπουλος, Προεπαναστατικά ἔγγραφα Γερακίου, σσ. 411-446