Παράρτημα 26

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 26 (2006)
Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν
(Ναύπλιον, 18-20 Φεβρουαρίου 2005)

Χρονικὸν Συνεδρίου, σσ. 5-16

Ἰσίδωρος Κακούρης, Μεταβυζαντινὰ ἐργαστήρια ἁγιογραφίας ἀπὸ τὸ Ἄργος καὶ τὸ Ναύπλιο κατὰ τὸν 17ο αἰ., σσ. 17-24

Ἀθανάσιος Βερτσέτης, Σταυρούλα Πετράκη – Βερτσέτη, Ἐτυμολογία τῶν τοπωνυμίων, Ἄργος, Ναύπλιον, σσ. 25-32

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἁγιογραφικὰ ἐργαστήρια Ναυπλίου. Μόσχοι καὶ Κακαβᾶδες, σσ. 33-120

Ξανθὴ Προεστάκη, Συμβολὴ στὴν μελέτη τοῦ ἔργου τῶν ζωγράφων Θεοδοσίου, Μαρίνου, Δημητρίου καὶ Θεοδούλου Κακαβᾶ, σσ. 121-144

Νεκταρία Κούτχια, Ἡ παρουσία τῶν ἁγιογράφων Κακαβᾶ στὴν Κορινθία, σσ. 145-158

Ἀδαμαντία Κολιοῦ, Ἀναγνώριση χρωστῆρος Κακαβᾶ σὲ μὴ μαρτυρούμενα ἔργα τοῦ ἐργαστηρίου του, σσ. 159-184

Νεκτάριος Ι. Σκάγκος, Τρεῖς ἐνυπόγραφες φορητὲς εἰκόνες τοῦ ζωγράφου Ναυπλίου ἀπὸ τὸ Ἄργος, σσ. 185-208

Ὀδυσσέας Εὐθυμίου, Οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Σελιάνα Αἰγείρας, σσ. 209-230

Γεώργιος Β. Ἀντουράκης, Σκηνὲς τοῦ βίου Ἁγ. Νικολάου Μύρων στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς Ἁγ. Νικολάου Καρυᾶς Κυνουρίας, σσ. 231-240

Α. Τσέλιγκα, Ὁ εἰκονογραφικὸς διάκοσμος τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τῆς Παναγίας Αἰμυαλῶν, σσ. 241-256

Δανάη Χαραλάμπους, Παρατηρήσεις στὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Χρύσαφα Λακωνίας, σσ. 257-268

Ἰωάννα Στουφῆ – Πουλημένου, Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Πετράκη ἀπὸ τὸν Ἀργεῖο ζωγράφο Γ. Μάρκου, σσ. 269-288

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ἀναδρομὴ στὸ Ἑνετοκρατούμενο Ναύπλιο καὶ ἐφεξῆς, σσ. 289-302

Νικ. Δ. Πιέρρος, Περὶ τῶν Ναυπλιέων στρατιωτῶν σ’ Εὐρωπαϊκὲς αὐλὲς κατὰ τὸν 15ο καὶ 16ο αἰ., σσ. 303-320

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ὁ Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς Ἰάκωβος ὁ Ἀργεῖος, σσ. 321-332

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Τὸ Ἀρχεῖο Περρούκα τοῦ Ἄργους, σσ. 333-350

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ναυπλιακοῦ λαοῦ φωνὴ ἐκ βαθέων στὰ παιγνίδια τῆς μοίρας του, σσ. 351-358

Χρῆστος Δαραβέλιας, Τὸ τοπωνυμικὸν τῶν χωρίων τοῦ δήμου Μυκηνῶν, σσ. 359-407