Παράρτημα 23

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 23 (1999)
Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν
(Κόρινθος, 28-30 Νοεμβρίου 1997)

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 5-24

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἅγιος Δημήτριος – Παναγίτσα Ρειτοῦ Κορινθίας, σσ. 25-48

Νικόλαος Σ. Χαρκιολάκης, Ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἀθικιῶν Κορινθίας, σσ. 49-92

Μ. Κανελλάκη, Νέες τεχνολογίες στὴν παραγωγὴ κρασιοῦ, σσ. 93-96

Σεβαστὴ Χαβιάρα – Καραχάλιου, Νεοελληνικὰ ἐπώνυμα σχετικὰ μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἰατρική, σσ. 97-105

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης, Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνες ἀπὸ τὴν Κὀρινθο, σσ. 106-112

Κων. Λ. Κοτσώνης, Κορινθία: Χώρα, κάτοικοι, προσφορὰ στὸν ἀγῶνα τῆς Παλιγγενεσίας, σσ. 113-136

Μιχάλης Σ. Κορδώσης, Ἀρχαία Τενέα μεσαιωνικὴ καὶ νεότερη Κλένια. (Οἰκιστικὰ παράλληλα), σσ. 137-144

Σπῦρος Δ. Λουκᾶτος, Πολεοδομικὴ καὶ οἰκιστικὴ ἀνοικοδόμηση τῆς Κορίνθου καὶ τῆς εὐρύτερης περὶ τὸν Ἰσθμὸν περιοχῆς στὰ Καποδιστριακὰ χρόνια, σσ. 145-167

Γιάννης Μπάρτζης, Τὰ κόμικς τοῦ Βασίλη Ρώτα. (Μία ἄγνωστη προσφορὰ τοῦ Κορίνθιου ποιητῆ στὸ χῶρο τοῦ παιδικοῦ βιβλίου), σσ. 168-182

Ἑλένη Κ. Κυριακοπούλου, Τεσκερὲς τοῦ Διβανίου Πελοποννήσου τοῦ ἔτους 1814, σσ. 183-192

Δῆμος Π. Γεωργίου, Ἀνωτάτη παιδεία καὶ ἡ Κορινθία. «Οἰκονομικὲς καὶ ἐργασιακὲς ἐπιπλοκές», σσ. 193-200

Παῦλος Καράγιωργας, Ὁ Καραγκιόζης καὶ τὰ καραγκιόζικα τοῦ Βασίλη Ρώτα, σσ. 201-208

Κωνσταντῖνος Γ. Πανίτσας, Ὁ Βενετοτουρκικὸς πόλεμος στὴ Βόρειο Πελοπόννησο (1687), σσ. 209-226

Α. Μαυραγάνης, Ἐρωτήματα γιὰ τὴν τεχνικὴ τῶν κατασκευῶν καὶ τὴ λειτουργικότητα τῶν ἔργων τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, σσ. 227-231

Κ. Βουδούρης – Δ. Δανιήλ, Ποιότητα τῶν ὑπογείων νερῶν τοῦ Νομοῦ Κορινθίας, σσ. 232-244

Κων. Δ. Λούρμπας, Κορινθιακὴ σταφίδα, σσ. 245-272

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ὁ Ἀκροκόρινθος κατὰ τὰ ἔτη 1822-1824 καὶ ἡ γύρω περιοχή, σσ. 273-304

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ἡ τακτικὴ τῶν ἀντιπάλων στὸν κατὰ θάλασσαν ἀγῶνα τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, σσ. 305-326

Ἀδὰμ Γ. Ἀθουσάκης, Τὸ πρῶτο ἀλληλοδιδακτικὸ Σχολεῖο Κορίνθου 1829-1830. (Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς ἐκπαιδεύσεως κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο), σσ. 327-362

Ματθαῖος Χ. Ἀνδρεάδης, Πρωτοδικεῖο Κορίνθου. (Τὸ Χρονικὸ ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας του), σσ. 363-380

Νικ. Δ. Πιέρρος, Ἀπὸ τὸν θησαυρὸ τῶν Ἀηδονίων: Παρατηρήσεις ἐπὶ παραστάσεως ἅρματος σὲ χρυσὸ δαχτυλίδι, σσ. 381-400

Ἀπόστολος Ε. Παπαφωτίου, Ἀρχαῖο λιμάνι Λεχαίου. (Προκαταρκτικὴ προσέγγιση), σσ. 401-412

Ἐμμανουὴλ Δ. Παυλίδης, Σπήλαια καὶ βυζαντινὲς ἀρχαιότητες, σσ. 413-462