Παράρτημα 18

Πελοποννησιακά – Παράρτημα 18 (1991)
Πρακτικά τοῦ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν
(Φιλιατρὰ – Γαργαλιᾶνοι, 24-26 Νοεμβρίου 1989)

Περιεχόμενα

Χρονικὸν Συνεδρίου, Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί, σσ. 3-24

Μενέλαος Τουρτόγλου, Ἡ ἐπιείκεια κατὰ τὴν ἀπονομὴ ποινικῆς Δικαιοσύνης ἐπὶ Καποδίστρια, σσ. 25-32

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ὁ πολιοῦχος Φιλιατρῶν Ἅγιος Χαράλαμπος καὶ ἡ «Ἀκολουθία ἐξαισίου θαύματος» αὐτοῦ, σσ. 33-41

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἴχνη διακοσμήσεως τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου στὸ Κεφαλόβρυσο (Χαλβάτσο) Μεσσηνίας, σσ. 42-48

Νῖκος Ι. Ζερβῆς, Ὁ F. C. H. L. Pouqueville καὶ οἱ Καλαματιανοί, σσ. 49-52

Ἀλέξ. Μπαλτᾶς, Ὁ Ἀθανάσιος Γρηγοριάδης ὡς Διοικητὴς Πυλίας (1836-1837), σσ. 53-64

Α. Ν. Ζοῦμπος, Ὁ Μεθώνης Νικόλαος καὶ αἱ θέσεις αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἐννοιῶν «Φύσις καὶ ὑπόστασις», σσ. 65-66

Δημ. Κισκύρας, Ὑδρογεωλογικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Μεσσηνίας, σσ. 67-80

Γεωργία Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Δοκιμαστικὴ ἀνασκαφὴ στὸ Στόμιο Φιλιατρῶν, σσ. 81-87

Ἀνδρέας Παναγόπουλος, Οἱ Μεσσήνιοι στὸν Θουκυδίδη, σσ. 88-96

Γεώργ. Καλαντζόπουλος, Ἀναφορὰ στοὺς ἰατροὺς τῶν Φιλιατρῶν, σσ. 97-102

Γ. Ζωγόπουλος, Βιολογικὴ καταπολέμηση ἐχθρῶν στὰ ὑπὸ κάλυψη κηπευτικά, σσ. 103-112

Ἀθ. Β. Βερτσέτης, Ἀπὸ τὸ σύγχρονο τοπωνυμικὸ τῆς Ἄνω Μεσσηνίας (Μελιγαλᾶ – Ζευγολατειὸ – Τσορωτᾶ), σσ. 113-124

Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ὁ λογοτέχνης Θέμης Τριφύλιος (Γ. Καλογερόπουλος) καὶ ἡ ἀφοσίωσίς του εἰς τὴν γενέθλιον γῆν, σσ. 125-128

Κωνστ. Γ. Πανίτσας, Ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Μεσσηνίας εἰς τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰῶνος – ἀρχὲς 18ου, σσ. 129-142

Γεωργία Κακούρου – Χρόνη, Γιάννης Καμπύσης – Μεσσηνιακοὶ ὁρίζοντες – Ἡ θέση του στὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα, σσ. 143-165

Α. Τερζάκης, Ἡ κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα μετοικεσία τῶν Ἀρκάδων στὴν Τριφυλία, σσ. 166-176

Σπ. Λουκᾶτος, Κατάλογος ἐπάρχων τῆς ἐπικρατείας ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Δικαῖο, τὸν Παπαφλέσσα. Πολιτικὴ μαρτυρία, Δεκέμβριος 1824, σσ. 177-192

Κωνστ. Λ. Κοτσώνης, Τρεῖς περιοδεῖες τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια στὴ Μεσσηνία (1828-1829), σσ. 193-209

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Γρηγόριος Δικαῖος – Παπαφλέσας. (Περίληψις), σ. 210

Παν. Δ. Δημάκης, Ὁ Ἄγγλος περιηγητὴς τῆς περιοχῆς Γαργαλιάνων, Φιλιατρῶν κλπ. Οὐίλιαμ Τζέλλ, σσ. 211-224

Μητρ. Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, Ἡ ψυχογραφία τοῦ Γρηγορίου Παπαφλέσα, σσ. 225-237

Θεόδ. Ψαριώτης, Τὸ συγγαφικὸν ἔργον τοὺ Πάνου Ἀναγνωστοπούλου προσφορὰ στὴν γεωργικὴ οἰκονομία τῆς χώρας μας, σσ. 238-248

Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Ἀντικαποδιστριακὰ φαινόμενα τὸ 1829 μὲ ἀντίλαλον στὰ Φιλιατρά, σσ. 249-256

Λάζαρος Κολώνας, Διακόσμηση ἀγγείων τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴ Μεσσηνία, σσ. 257-278

Γ. Α. Πίκουλας, Ἡ Δενθελιᾶτις καὶ τὸ ὁδικό της δίκτυο. (Σχόλια στὴν IG V1, 1431), σσ.279-288

Χαριτίνη Βελισσαρίου, Ἡ Μεσσηνία στὶς «Ἐπιστολὲς» τοῦ Γάλλου περιηγητοῦ Α. L. Castellan (1797), σσ. 289-352

Ἀναστ. Ἀλεξ. Νικήτας, Ἡ Ὁμηρικὴ «Διάλεκτος» στὴν σημερινὴ Νεοελληνικὴ γλῶσσα, σσ. 353-363

Ἀπόστολος Βαλληνδρᾶς, Ἕνα ἀνέκδοτο δημοτικὸ τραγούδι γιὰ τὴ Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ποίηση καὶ μουσική, σσ. 364-374

Ἰωάννης Μ. Ἀρβανίτης, Ἡ «Ἀρκαδιανή». (Τὸ στοιχεῖο μεταμφιέσεως σὲ ἄντρα τῆς Κλεφτοπούλας), σσ. 375-384

Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ἄγνωστη αἴτηση κατοίκων τῆς Μάνης πρὸς τὶς Βενετικὲς ἀρχὲς τῆς Κρήτης (29 Ἰανουαρίου 1576), σσ. 385-398

Ἀγλαΐα Μπίμπη – Παπασπυροπούλου, Ἰατρικὰ ἀπὸ τὰ Μεσσηνιακὰ τοῦ Παυσνία, σσ. 399-406

Παναγιώτης Βελισσαρίου, Παλαιοχριστιανικὴ ἐπιγραφὴ Κυπαρισσίας, σσ. 407-416

Χαρ. Κ. Παγάνης, Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρῶν κύτταρο πολιτιστικῆς ἀναπτύξεως στὴν Τριφυλία, σσ. 417-429

Ἰω. Φ. Ἀθανασόπουλος, Ὁ διδάσκαλος τῆς Καλαμάτας μοναχὸς Γεράσιμος Παπαδόπουλος (1763-1844). (Περίληψις), σ. 430

Δικαῖος Β. Βαγιακάκος, Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τοῦ τοπωνυμικοῦ τῆς Καλαμάτας καὶ τῆς πέριξ αὐτῆς περιοχῆς, σσ. 431-550