Πελοποννησιακά – Τόμος Λ΄2 (2011)

Πελοποννησιακά – Τόμος Λ΄2 (2011)

Στέφανος εἰς Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον

Παν. Βλάχος, Ἡ συνάντησίς μου μὲ τὸν Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον, σσ. 7-9

Ἰωάννης Μοσχοβάκος, Μνημοσύνῳς τῶ φίλῳ, σ. 10

Γεώργιος Θεοχάρης, Ἀποχαιρετώντας ἕναν «ἔφηβο» φίλο μου, σσ. 11-36

Ἀργύρης Ἀγγελάκος, Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος. Μία ἀλησμόνητη μορφὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Ἱστορίας, σσ. 37-38

Χρῆστος Δαραβέλιας, Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου μνήμη, σσ. 39-44

Xanthi Proestaki, The Kakavas painters. The post-byzantine painting in Southern Greece in the 16th and 17th centuries, σσ. 45-76

Δέσποινα Μιχάλαγα, Ἡ συνοδικὴ καθαίρεση τοῦ Κορίνθου Νεοφύτου ἐξαιτίας χρεῶν, σσ. 77-92

Δημήτριος Γόνης, Τά «κουτία» τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, σσ. 93-110

Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Προκήρυξις τῆς Αἰκατερίνης Β΄ πρὸς τοὺς Ἕλληνες (1788), σσ. 111-118

Δήμητρα Παντελιᾶ – Γριτσοπούλου, Ἀντιδράσεις Τηνίων ἔναντι Ἰησουϊτῶν, σσ. 119-126

Ἑλένη Κυριακοπούλου, Ἀγορὰ σὲ πλειστηριασμὸ καὶ μεταπώληση ἀστικοῦ βακουφικοῦ ἀκινήτου στὸ Ἄργος (1791-1793), σσ. 127-138

Ἀθ. Ε. Καραθανάσης, Δύο προκηρύξεις τῆς Ἀγγλικῆς Ἁρμοστίας καὶ τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, σσ. 139-152

Γεώργιος Β. Νικολάου, Ὁ σύμβουλος τοῦ Βελῆ Πασᾶ Σωτηράκης Λόντος καὶ ὁ ρόλος του στὴ διοίκηση τοῦ Πασαλικιοῦ τοῦ Μοριᾶ, σσ. 153-172

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ἀνδρέα Λόντου διαμαρτυρία πρὸς τοὺς παραστάτας τοῦ  Ἔθνους καὶ πρὸς τὸ Πανελλήνιον, σσ. 173-194

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Πελοποννησιακὰ ἐμπορικὰ ἔγγραφα τῆς δεύτερης Τουρκοκρατίας, σσ. 195-218

Ἀπόστ. Ἀθ. Ἀντζουλᾶτος, Ἡ διαπραγμάτευση τοῦ ζητήματος τῶν ὁρίων τῆς μεταφυσικῆς γνώσης στὴ Λογικὴ τοῦ Εὐ. Βούλγαρη καὶ στὴν Ἀληθῆ Εὐδαιμονία τοῦ Ἀθ. Ψαλίδα, σσ. 219-252

Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης, Ὁ Καποδίστριας, ὁ Μαιζὼν καὶ ἡ πανώλης στὴν Πελοπόννησο (πρὶν ἀπὸ 180 χρόνια), σσ. 253-278

Κων. Λ. Κοτσώνης, Οἱ Ἀλβανοὶ ἐγκαταλείπουν τὸν Ἰμπραήμ. Ἔκδοσις ἐγγράφων (Ἰούλ. 1828), σσ. 279-294

Ἰάκωβος Κανάκης, Ἀνανίας Λαμπάρδης (Ἀναστάσιος Θεοφίλης – Λαμπάρδης), σσ. 295-306

Παναγ. Ι. Σπυρόπουλος, Οἱ Γαραντζαῖοι τό 1821, σσ. 307-314

Δημήτριος Γ. Κατσαφάνας, Περὶ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ» καὶ τὸ δημοτικὸ «Φεγγαράκι μου Λαμπρὸ», σσ. 315-334

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος – Χαρ. Γ. Δημακοπούλου, Ἡ περιφερειακὴ διοικητικὴ ὀργάνωσις τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 1828-1833, σσ. 335-386

Βασίλης Κ. Ἀναστασόπουλος, Ψάρι Ἡραίας Ἀρκαδίας. Τοπωνύμια – δημογραφικὰ στοιχεῖα ἀπὸ ὀθωμανικὰ κατάστιχα 1461-1574, σσ. 387-406

Σπῦρος Δημητρακόπουλος, Ἡ Ἁγία Μονὴ «τοῦ Κολοκοτρώνη», σσ. 407-418

Σοφ. Γ. Δημητρακόπουλος, Τὰ κατὰ τόν θάνατον τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, σσ. 419-454

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Παραλειπόμενα τῶν Μισσιοναρίων, (Διήγησις ἀνέκδοτη τοῦ Ἐπισκόπου Μυρίννης Νεκταρίου, 1832), σσ. 455-476

Νίκα Πολυχρονοπούλου – Κλαδᾶ, Ἡ μονὴ Ὀμπλοῦ ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ ἑληνικοῦ κράτους μέχρι τοῦ τέλους τῆς μοναρχίας τοῦ Ὄθωνος (1830-1862), σσ. 477-516

Χαρίλαος Γ. Γκούτος, Οἱ οἰκισμοὶ τῆς κοιλάδας τῆς Κόνιτσας ἐπὶ Τουρκοκρατίας, σσ. 517-538

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Φρικτὲς σκηνὲς ληστείας στὴν Πελοπόννησο τὸ 1836, σύμφωνα μὲ τὴν ἀφήγηση τοῦ Γερμανοῦ πρίγκιπα Πύκλερ, σσ. 539-564

Νικόλαος Φ. Τόμπρος, Τὸ ταξίδι μιᾶς κάρας: Ἀπὸ τὴν Πάτρα στὴν Πάτρα (1458-1364), σσ. 565-592

Στέρ. Φασουλάκης, Ἡ ὡρίμανση γιὰ τὴ συσσωμάτωση τῶν μαστιχοπαραγωγῶν: διαδρομὴ στὴ  βιβλιογραφία περὶ μαστιχοπαραγωγῆς, σσ. 593-600

Ἀργύρης Πετρονώτης, Τὸ κωδωνοστάσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Δημητσάνας 1888 καὶ τὸ οἰκοδομικό του συνεργεῖο ἀπὸ τὸ μαστροχώρι Πυρσόγιαννη, σσ. 601-630

Δημήτριος Μ. Πρίγγουρης, Ὁ ἄλογος πόλεμος τοῦ 1897, σσ. 631-648

Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀντωνόπουλος, Ἑλλάδα καὶ πανσλαβισμὸς. Οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Ἀρ. Θ. Διαμαντόπουλου (1875-1878), σσ. 649-664

Νικόλαος Λάσκαρης, Ἡ καταγραφή, μελέτη καὶ ἀξιοποίηση τῶν προβιομηχανικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μεσσηνίας, σσ. 665-696

Ἀνδρέας Τακαλιός, Ζουμπανιῶτες ἔμποροι στὸ Μοριά, σσ. 697-704