Πελοποννησιακά – Τόμος Λ΄1 (2011)

Πελοποννησιακά – Τόμος Λ΄1 (2011)

Στέφανος εἰς Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον

Κων. Λ. Κοτσώνης, Πρόλογος, σσ. 7-10

Χαιρετισμοί, σσ. 11-14

Μητρ. Ἠλείας Γερμανός, Ἀλλαγὴ τρόπου ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων, σσ. 15-26

Μητρ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐστάθιος, Ἡ τοπικὴ ἐκκλησία καὶ τὰ μοναστικὰ κέντρα τῆς Λακωνίας κιβωτοί παιδείας καὶ παραδόσεως, σσ. 27-36

Μητρ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Μνήμη Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορία τῆς Τριπολιτσᾶς, σσ. 37-42

Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος, Φιλόθεος Καλουμένης ὁ Τήνιος Ἐπίσκοπος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως (1852-1874), σσ. 43-68

Μητρ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας, Ἡ χώρα τῆς Βίβλου, σσ. 69-88

Βασίλειος Πετράκος, Τὸ πελοποννησιακὸ ὁδοιπορικὸ τοῦ Παναγιώτη Σταματάκη, σσ. 89-104

Παν. Βοκοτόπουλος, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὸ Λαγοπόδο τῆς Ζακύνθου, σσ. 105-126

Στέφ. Ἤμελλος, Παρατηρήσεις σὲ ἕναν γορτυνιακὸν μῦθον, σσ. 127-138

Ἀθ. Βερτσέτης, Ἀριστομένης ὁ Ἀνδιανεύς. Μεσσήνιος πολεμιστὴς τῶν Ἀρχαϊκῶν χρόνων, σσ. 139-146

Veronica Mitsopoulos –  Leon, Eine kultamphore aus dem Heiligtum der Artemis Hemera in Lousoi, σσ. 147-164

Christa Schauer, Eine schwarzgefirnisste lagynos mit stempeldekor aus der Artemis in Lousoi, σσ. 165-176

Νικ. Α. Ε. Καλοσπύρος, Ἡ μαντινικὴ ξένη ἤ πώς διαισθανόμαστε τὴν προβληματικὴ φυλογένεια τῆς πλατωνικῆς Διοτίμας, σσ. 177-204

Δημήτριος Μιχαλόπουλος, Divine connections, eternal life ? Agamemnon, Menelaos and the afterlife, σσ. 205-212

Γρηγόρης Γρηγορακάκης, Τὸ δυτικὸ παρόδιο νεκροταφεῖο στὴν Εὔα Θυρεάτιδος. Ἡ ταφὴ τῶν ὕστερων κλασικῶν χρόνων, σσ. 213-236

Εἰρήνη Πέππα Παπαϊωάννου, Ἀπὸ τὰ εὑρήματα γλυπτικῆς στὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Ἐπιδαύρου (ἀνακαφές 1987-1989), σσ. 237-268

Ἰωάννης Πίκουλας, Βουφάγιον, σσ. 269-278

Δημήτριος Λαγός, Ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς ἀρχαίας Ἡραιάτιδας χώρας, σσ. 279-310

Εὐάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος, Ἐπώνυμοι Ἀρκάδες στὴν «Κύρου Ἀνάβασι», σσ. 311-342

Βασίλειος Δ. Σιακωτός, Ὁ ἐποικισμὸς τῆς Καστάνιτσας τοῦ Πάρνωνα μὲ πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ (1081-1118), σσ. 343-350

Σταμάτης Δ. Φριτζίλας, Ἐπιτύμβιες στῆλες καὶ ταφὲς στὴ Μεγαλόπολη, σσ. 351-376

Εἰρήνη Ἁρτέμη, Ἡ ἑρμηνεία τῶν Α΄ καὶ Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου κατὰ τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, σσ. 377-390

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου, Ἐργασία, ἐπάγγελμα καὶ οἰκιακὴ οἰκονομία κατὰ τὸν Ἀπόστολον Πέτρο, σσ. 391-418

Ἀγνὴ Βασιλικοπούλου, Τὸ Χρονικὸν τῆς Πελοποννήσου, σσ. 419-432

Μιχαὴλ Σ. Κορδώσης, Τὸ μεσαιωνικὸ Ἐνόριον – Ἁγιονόρι – Ἁϊνόρι (Ἅγιον Ὄρος). Οἰκισμός, μοναστικὰ ἵδρύματα, σσ. 433-442

Λεωνίδας Σουχλέρης, Ἡ βυζαντινὴ ὀχυρωμένη κώμη τοῦ Λογκανίκου στὴ Β. Λακωνία, σσ. 443-466

Τζούλια Παπαγεωργίου, Ἡ τοιχογραφία τοῦ Ἑλκομένου Χριστοῦ στὸ ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ κάστρο Γερακίου Λακωνίας, σσ. 467-498

Νεκτάριος Σκάγκος, Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὸν Χάρακα Λακωνίας, σσ. 499-532

Βιργινία Ἀλμπάνη, Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Πάντων στὸν Ι. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρδαμύλης, σσ. 533-544

Ἀντώνιος Μοσχωνᾶς, Πρῶτες ἐπιδημίες γρίππης στὴν Εὐρώπη καὶ Ἑλλάδα καὶ ὁ κατὰ τὸν Ὅμηρο «Λοιμὸς» στὴν Τροία, σσ. 545-558

Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐσχατολογικὰ στὸ δοῦλον Γένος, σσ. 559-572

Ἰωάννης Φ. Ἀθανασόπουλος, Συμβολὴ στὴν Ἐπισκοπικὴ ἱστορία τῶν Πατρῶν, σσ. 573-588

Dean Sakel, Σελίδες πατρίου ἱστορίας ἀπολεσθεῖσαι νῦν ἀνευρεθεῖσαι, σσ. 589-598

Κωνσταντίνα Ἀθ. Σιούντρη, Ὁ ὑστεροβυζαντινὸς πύργος τῆς Καρύταινας, σσ. 599-616

Βασίλειος Ρήγας, Ὁ δικαστὴς ὡς ἱστορικὸς καὶ φιλόλογος. Κοινά, ὁμόλογα καὶ συγγενῆ ἐρευνητικὰ πεδία Ἱστορίας, Φιλολογίας καὶ Νομικῆς, σσ. 617-644

Νῖκος Δ. Πιέρρος, Ἡ πλαστικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἔφιππου ἀνδριάντα καὶ ἡ περίπτωση τοῦ ἔφιππου Κολοκοτρώνη, σσ. 645-684

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, Ἡ σημασία τῆς διαλεκτικῆς γιὰ τὴν φιλοσοφικὴ αἰσθητικὴ τοῦ Π. Μιχελῆ, σσ. 685-702