Πελοποννησιακά – Τόμος ΚΘ΄ (2007-2008)

Πελοποννησιακά – Τόμος ΚΘ΄ (2007-2008)

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ὀνόματα οἰκογενειακὰ Δημητσανιτῶν, σσ. 1-16

Νεκτάριος Ι. Σκάγκος, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὸν Χάρακα Λακωνίας, σσ. 17-77

Δήμητρα Σταθοπούλου – Καπετανάκη, Ἀνασύσταση τῶν οἰκογενειῶν – Ἐξέλιξη τῶν γενεῶν στὸ Βρουλιᾶ τῆς Λακωνίας κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, σσ. 78-116

Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου, Τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἀγῶνα ὡς ἱστοριογραφικὸς καὶ ἔντεχνος λόγος. Καλάβρυτα καὶ Καλαβρυτινοὶ στὸ ἔργο τοῦ Π. Π. Γερμανοῦ καὶ Φωτάκου, σσ. 117-128

Δέσποινα Μιχάλαγα, Ὁ Ναυπλίου καὶ Ἄργους Ἀμβρόσιος καὶ οἱ ἐκκλησιαστικές του περιπέτειες, σσ. 129-178

Γεώργιος Ρούβαλης, Τί ἔτρωγε ὁ παππούς μου. Μία οἰκογένεια ἀστῶν στὸ Ναύπλιο τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, σσ. 179-200

Στέλλα Α. Χρυσοχόου, Χαρτογραφικὰ καὶ ἱστορικὰ δεδομένα ὡς ἱστορικὴ τεκμηρίωσις. Ἡ περίπτωσις τῆς Βοστίτσας, σσ. 201-224

Ἄδωνις Κ. Κύρου, Νομισματικὲς μαρτυρίες γιὰ τὶς βαρβαρικὲς ἐπιδρομὲς στὸν νότιο ἑλλαδικὸ χῶρο κατὰ τοὺς «σκοτεινοὺς αἰῶνες» τοῦ Βυζαντίου, σσ. 225-258

Διονύσης Γ. Μαυρόγιαννης, Ὄψεις τοῦ πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ καὶ κοινωνικοῦ βίου στὴν Ἀχαΐα καὶ στὸν Μοριὰ κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπαναστατικῆς διαδικασίας τοῦ 1821, σσ. 259-284

Γεωργία Παπουτσῆ, Ἡ Α/θμια Ἐκπαίδευση στὸ Ν. Ἀργολίδας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς καὶ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως μέσα ἀπὸ ἀρχειακὲς πηγὲς, σσ. 285-296

Δημήτριος Παπασταματίου, Ἡ γαιοκτησία τοῦ κοτζάμπαση Παναγιώτη Μπενάκη σύμφωνα μὲ τὸ ὀθωμανικὸ ἀρχεῖο του: στρατηγικὲς συγκροτήσεως τῆς μεγάλης γαιοκτησίας στὴν ὀθωμανικὴ Πελοπόννησο τοῦ 18ου αἰώνα, σσ. 297-317

Μανώλης Βαρβούνης, Ὁ Πελοποννήσιος ἀρχιεπίσκοπος Σάμου καὶ Ἰκαρίας Δανιὴλ Κομνηνὸς (1784-1815): βιο-εργογραφικὲς παρατηρήσεις, σσ. 318-336

Παναγιώτης Γαλάνης, Κωνσταντῖνος Λουκᾶς, ὁ πρῶτος σχολάρχης τῆς Τριπόλεως κατὰ τὴν ὀθωνικὴ περίοδο (1833-1862), σσ. 337-360

Ἰωάννης Ἀρβανίτης, Ἡ Ἐπαναστατικὴ Προσωρινὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλάδας στὸν Ἅγ. Ἰωάννη Β. Κυνουρίας – 20 Αὐγούστου ἕως 1 Ὀκτωβρίου 1822, σσ. 361-384

Σύμμεικτα

Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, Διεκδίκησις ἀποζημιώσεως ἀπὸ Δημητσανίτην τοῦ 1823, σσ. 385-388

Χρονικά, σσ. 389-390

Βιβλιοκρισίαι – Βιβλιοκριτικά Σημειώματα

Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, σσ. 391-441