Πελοποννησιακά – Τόμος ΛΒ΄ (2022)

Πελοποννησιακά – Τόμος ΛΒ΄ (2022)

Ἑόρτιος τῆς Παλιγγενεσίας (1821-2021)

Πρόλογος, σ. 9

Εὐστάθιος Μητρ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, Ὁ Δέρκων Γρηγόριος ὁ ἀπὸ Λακεδαιμονίας, σσ. 11-30

Πρωτ. Χρῖστος Κυριακόπουλος, Ἰωσὴφ Ἀντωνόπουλος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ὁ ἀπὸ Δράμας, σσ. 31-42

Κωνσταντῖνος  Ν. Γκαμούρας, Ὁ Λακεδαιμονίας Ἀνανίας Λαμπάρδης, σσ. 43-58

Μελάνη μοναχή, Μάρτυρες – Νεομάρτυρες – Ἐθνομάρτυρες ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, σσ. 59-92

Βιργινία Ἀλμπάνη, Ὁ πατρογονικὸς πύργος τῶν Μπενάκηδων στὴν Καλαμάτα, σσ. 93-116

Σμαράγδη Ι. Ἀρβανίτη, Τὰ λιθανάγλυφα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου στὸν Ἁγιάννη Κυνουρίας. Συμβολὴ στὴ μελέτη ἑνὸς ἄγνωστου μεταβυζαντινοῦ μνημείου, σσ. 117-142

Εὐάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος,  Ἡ ἐνδυμασία τῶν Ὀλυμπίων τὸ 1821, σσ. 143-154

Γεώργιος Θ. Καλκάνης – Θεόδωρος Σ. Κατσουλάκος, Κρυφὸ Σχολειὸ στὸ μοναστήρι τῆς Γόλας Λακεδαίμονος, σσ. 155-166

Παναγιώτα Κατωπόδη, Ἡ ναοδομία στὴν Πελοπόννησο ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 18ου ἕως τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. Ἡ περίπτωση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ χωριὸ Ἄνω Ψάρι Μεσσηνίας, σσ. 167-188

Ἀρχιμ. Σίλας Κουκιάρης, Τὰ θαύματα ἕξι Ἱεραρχῶν σὲ δέκα ναοὺς τῆς Μάνης (ιη΄αἰῶνος), σσ. 189-194

Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Ὁ κτιτορικὸς κώδικας τῆς μονῆς τῆς

Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων καὶ ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου

Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, σσ. 195-228

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Τὸ κύκνειο ἆσμα τῶν Ὀθωμανῶν στὴν Πελοπόννησο, σσ. 229-248

DēmētrēS Michalopoulos, Napoleon Bonaparte: Etymology

and Symbolism, σσ. 249-254

Σοφία Μπελόκα, Ὄψεις τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας στὴν Πελοπόννησο κατὰ τὴ δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821), σσ. 255-276

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετράκοσ, Ἠλειακὲς μονὲς τῶν περιόδων Ὀθωμανοκρατίας καὶ Βενετοκρατίας, σσ. 277-302

Βασίλειος Δημ. Σιακωτός, Ἡ συμβολὴ τῆς γενιᾶς τῶν Κολοκοτρωναίων στὸ ἐπαναστατικὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων, σσ. 303-326

Νῖκος Τόμπρος, Ἡ μετοικεσία τῆς οἰκογένειας Ἰ. Παπαδιαμαντόπουλου στὰ Ἑπτάνησα, σσ. 327-356

Ἀθανάσιοσ Β. Βερτσέτης, Οἱ ἐνάντιοι στὸν χρόνο ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἡ περίπτωση τοῦ Γεράσιμου Παπαδόπουλου, σσ. 357-368

Κωνσταντῖνος Χρ. Βλάμης, Παναγιώτης Ἀναγνωστόπουλος (1790-1854). Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ μεγάλου φιλικοῦ. Ἰχνηλασία τῶν γεγονότων καὶ τῆς ἰστορικῆς ἀλήθειας, σσ. 369-402.

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Κληρικοὶ καὶ προεστοὶ τῆς Ἀχαΐας ἐν ὄψει καὶ κατὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Ἀγώνα (1821), σσ. 403-418

Εὐάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος, Τὰ πάνδεινα τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ Ἰμπραήμ, σσ. 419-446

Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Θεοδωράκης Παπαγιαννόπουλος (Δεληγιάννης). Πρωτομάρτυρας τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, σσ. 447-508

Γιῶργος Σ. Δημητρακόπουλος, Ἡ ἐφημερίδα «χρονικὰ τῆς Μόσχας» γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἐπανάσταση ἰδιαιτέρως στὴν Πελοπόννησο, σσ. 509-544

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Ἔγγαμοι κληρικοὶ κυρίως Ἀρκάδες στὸν Ἀγώνα τοῦ 1821, σσ. 545-602

Σπῦρος Γ. Δημητρακόπουλος, Ἡ μάχη τοῦ Βαλτετσίου σὲ ἐπιστολὴ Δημητράκη Πλαπούτα πρὸς τὸν πατέρα του Κόλια, σσ. 603-616

Μαργαρίτα Γ. Δημητριάδου, Ἐφημερίδα «Ἀνταποκριτὴς τῆς Βαρσοβίας (1822)», ἀναφορὲς στὸν Μοριᾶ, σσ. 617-642

Σταῦρος Γ. Καπετανάκης, Ἠλίας Σαλαφατῖνος. Ἕνας Μανιάτης ὑποδειγματικὸς ἤρωας τοῦ 1821, σσ. 643-690

Ἑλενη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ὁ Φιλελληνισμὸς ὡς εὐρωπαϊκὴ ἰδέα καὶ κίνησις. Ἐπώνυμοι φιλέλληνες καὶ ἡ συμβολή τους στὸν Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, σσ. 691-704

Μιχάλης Ι. Μιχαλακόπουλος, Ἡρωίδες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, σσ. 705-716

Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Ἡ φιλικὴ Ἑταιρεία, ὁ Μέγας Ναπολέων καὶ ἡ ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, σσ. 717-736

Γιάννησ Α. Μπίρης, Ἡ πρώτη μάχη τοῦ Ἀγώνα, σσ. 737-746

Ἰωάννησ Μπουγάτσος, Πρόσφυγες Ἕλληνες καὶ ὁμογενεῖς στὴ Ρωσία τὸ 1821. Οἱ συσπειρώσεις τους, σσ. 747-764

Ἀντώνης Δ. Ξυπολιᾶς, Ἔγγραφα ἐπιστράτευσης τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου τὸ 1825 καὶ ἡ θυσία στὸ Μανιάκι, σσ. 765-796

Δημήτριος Παλούκης, Συμπράξεις Πελοποννησίων καὶ Ρουμελιωτῶν κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21, σσ. 797-812

Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος, Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος ε΄καὶ ἡ θέση του ἔναντι τῶν πεπαιδευμένων τῆς ἐποχῆς του, σσ. 813-824

Λυδία Παπαρρήγα-Ἀρτεμιάδη, Ἕλληνες ἐπαναστάτες καὶ συνείδηση διεθνοῦς εὐθύνης. νομικὰ ἐπιχειρήματα ἐν ὄψει ἀναγνωρίσεως τῆς «τελείας» ἀνεξαρτησίας, σσ. 825-880

Ἀντώνης Τσιρίγος, Τὸ κάστρο τῆς Μεθώνης ὡς ἱστορικὸς χῶρος, σσ. 881-924

Γιῶργος ἀθ. Τσούτσος, Παρατηρήσεις τοῦ Παναγιώτη Πουλίτσα γιὰ τὸ 1821, σσ. 925-934

Νικόλαος Χρονόπουλος, Τὰ σπήλαια, κυρίως τοῦ Σπάθαρη, καταφύγιο τῶν κλεφταρματολῶν στὴν Τουρκοκρατία καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σσ. 935-944

Ἀντωνης Δ. Ξυπολιᾶς, Ἡ ναυμαχία τοῦ Καφηρέα καὶ ἡ θυσία τοῦ Ἐπιδαύριου πυρπολητῆ Μιχάλη Οἰκονομόπουλου, σσ. 945-960

Γεωργία Γιαννικοπούλου, Ἐπιδημία πανώλης στὸ χωριὸ Μέρμπακα Ἀργολίδας τὸ 1828 καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της μέσα ἀπὸ ἀρχειακὲς πηγές, σσ. 961-976

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος,  Οἱ μετεπαναστατικὲς ἐφημερίδες γιὰ τοὺς Πλαπουταίους, σσ. 977-990

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Τὰ Ἀπομνημονεύματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21 ὡς ἀναγνωστικὴ ἐπιλογή, σσ.  991-1002

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός, Ὁ εὐρωπαῖος Ἰωάννης Καποδίστριας, σσ. 1003-1010

Δημήτριος Χ. Παλούκης, Νικηταρᾶς: στοιχεῖα γιὰ τὴ δράση του στὴ Ρούμελη καὶ τὴν προσωπικότητά του μέσα ἀπὸ τὰ δικά του καὶ τ᾽ Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σσ. 1011-1038

Ρεγγίνα Quack-Μανουσάκη, Ἡ εἰρηνευτικὴ δράση τοῦ Friedrich Thiersch στὸ Ναύπλιο τὴν ἄνοιξη τοῦ 1832, σσ. 1039-1068