Πελοποννησιακά – Τόμος ΛΑ΄ (2018)

Πελοποννησιακά – Τόμος ΛΑ΄ (2018)

Ἀθανάσιος Β. Βερτσέτης Τὰ μυστήρια τῆς Ἀρχαίας Ἀνδανίας, σσ. 1 – 28

Ξένη Ἀραπογιάννη, Τὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς ἀρχαίας Θουρίας, σσ. 29 – 56

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπῦρος, Τὸ ἀτθιδογραφικὸν εἶδος, σσ. 57 – 98

Βερόνικα Μητσοπούλου – Leon, Ἕνα χάλκινο ἀγαλμάτιο ποὺ «ἔφυγε» ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Λουσούς, σσ. 99 – 106

Ἀμδρομάχη Μπάτζιου, Ἡ θρεπτήριος κόμη σὲ κοροπλαστικὰ ἀναθήματα τοῦ ἱεροῦ τῆς Δήμητρος στὸν Ἀκροκόρινθο, σσ. 107- 140

Σταύρος Οἰκονομίδης, Φρούρια, ὀχυρώσεις καὶ ὀρεινὰ περάσματα τῆς ΒΑ Μεσσηνίας, σσ. 141 – 154

Βασίλειος Ρήγας, Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. Ὁ εὐρυμαθὴς σοφιστής, ἐπιστήμων, φιλόσοφος καὶ διπλωμάτης, σσ. 155 – 164

Christa Schauer, Late Roman and Early Byzantine pottery from Olympia, σσ. 165 – 188

Bjorn Forsen, Τὸ ἱερὸ τῆς ᾽Αρτέμιδος Λυκοάτιδος καὶ ἡ Μαιναλία: Ἀποτελέσματα ἀνασκαφῶν, σσ. 189 – 218

Σταμάτης Α. Φριτζίλας, Ὀρέσθειον. Μία νέα πόλη ἀρχαϊκῶν χρόνων στὴ νοτιοανατολικὴ Ἀρκαδία, σσ. 219-240

Μαρία Ἀγρέβη, Ἄγνωστο σύνολο πέντε κρητικῶν δεσποτικῶν εἰκόνων στὴν Μονὴ Λουκοῦς Κυνουρίας, σσ. 241 – 260

Ἑλ. Ἀνδριανοῦ – Ἑλ. Μανωλέσσου, Βιοτεχνικὴ ἐγκατάσταση παραγωγῆς ἀγροτικῶν προϊόντων στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, σσ. 261 – 274

Γεώργιος Κουτσογιαννόπουλος, «Πειρατικὲς» ἐνέργειες Μονεμβασιτῶν κατὰ ἑνετικῶν καὶ ἄλλων ἐχθρικῶν προκλήσεων (13ου – 14ου αἰ.), σσ. 275 – 294

Τζ. Παπαγεωργίου – Δ. Χαραλάμπους, Ὁ τοιχογραφικὸς διάκοσμος τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὰ Χρύσαφα Λακωνίας. Ἕνα ἄγνωστο ἔργο τοῦ ζωγράφου Δημητρίου Κακαβᾶ, σσ. 295-338

Νίκη Μεγαλομμάτη, Ὑδρόμυλοι στὴ μεσσηνιακὴ Μάνη, σσ.  339 – 366

Ἐλευθέριος Π. Ἀλεξάκης, Ἐθνολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ θεώρηση τῆς περιοχῆς τοῦ Πάρνωνα, σσ. 367 – 384

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Δέσμη ἐγγράφων (1823) ἀπὸ τὴν Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, σσ. 385 – 414

Ευάγγελος Πολ. Γιαννικόπουλος, Ὁ ἀργολικὸς Τύπος ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μέχρι σήμερα, σσ. 415 – 438

Ἠλίας Γιαννικὀπουλος, Τὸ ἐπεισόδιο τῆς Ἁλωνίσταινας (1819), σσ. 439 – 460

Γιάννης Γονατίδης, Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Μάδαινας: Τὸ πρῶτο κομμάτι τοῦ πάζλ, σσ. 461 – 478

Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Σελίδες ἀπὸ τὴ νεότερη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς Λακωνίας, σσ. 479 – 504

Νῖκος Ι. Ζερβῆς, Νεώτερα στοιχεῖα γιὰ τὴν προκήρυξη τῆς Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου καὶ τὴν ἐφημερίδα «Σάλπιγξ Ἑλληνικὴ», σσ. 505 – 520

Ἀλκμήνη Κηρύκου, Πληροφορίες Pouqueville γιὰ τὴν Κορινθία, Ἀργολίδα καὶ περιοχὴ Ἁγίου Πέτρου, σσ. 521 – 548

Γρηγόρης Π. Κόντος, Ἀριστεῖα Γερονθρῶν, σσ. 549 – 562

Ἄδωνις Κ. Κύρου, Βενετσιάνοι καὶ Σπετσιῶτες τὸν καιρὸ τῆς πανούκλας καὶ τῶν ἐποικισμῶν (Ναύπλιο 1686 – Ὀρλωφικὰ 1770), σσ. 563 – 592

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Ὀθωμανικὲς ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσηνίας. (Παράρτημα: Κορώνη), σσ. 593 – 604

Ἀφέντρα  Γ. Μουτζάλη, Μεταβολὲς τοῦ ἀστικοῦ τοπίου στὴν Πάτρα τοῦ 19ου αἰώνα, σσ. 605 – 636

Σοφία Μπελόκα, Δημογραφικὴ ἐξέλιξη τῆς Πύλου κατὰ τὸν 19ο αἰώνα (1844-1870), σσ. 637 – 658

Συμεών Νεζερίτης, Ποικίλα παραλειπόμενα ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Πάντων Πατρῶν, σσ.  659 – 698

Γιῶργος Β. Νικολάου, Αἴτημα τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν Μπερζοβᾶ καὶ Ἁγιωργίτικα Ἀρκαδίας πρὸς τὴν ὀθωνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀποξήρανση τοῦ ἕλους τῆς πεδιάδας (1833-1835), σσ. 699 – 712

Ἐλευθέριος Π. Περρωτής, Ἀνεμόμυλος στὸν Μποῦργο Κορώνης μέσα ἀπὸ ἀνέκδοτες συμβολαιογραφικὲς πράξεις, σσ. 713 – 726

Ἀργύρης Π. Πετρονώτης, Μωραΐτες ἐπώνυμοι τεχνῖτες χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι στὸ Σουλεϊμανιγιὲ Τζαμὶ τῆς Πόλης, 1553-1558, σσ. 727 – 738

Γιάννης Α. Πίκουλας, Τὸ δρομολόγιο τῆς Γαλλικῆς Ἀποστολῆς τοῦ Μορέα. Σχόλια καὶ παρατηρήσεις, σσ. 739 – 746

Νίκα Πολυχρονοπούλου – Κλαδᾶ, Ἡ Μονὴ Ὀμπλοῦ ὑπὸ ξένες κυριαρχίες καὶ κατὰ τὴν Ἐθνεγερσία, σσ. 747 – 770

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοκριτικά σημειώματα, σσ.  771 – 811