Επιστημονικές εκδόσεις

Επιστημονικές Εκδόσεις

Φ. Χρυσανθοπούλου – Φωτάκου, Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α΄-Β΄, Ἀθῆναι 1974. Φωτ. ἐπανέκδοσις, ἐπιμέλεια – εἰσαγωγή – εὑρετήριο Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου.

Ἀμβροσίου Φραντζῆ, Ἐπιτομή τῆς Ἱστορίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, τ. Α΄-Δ΄, Ἀθῆναι 1976 (φωτ. ἐπανέκδοσις), εἰσαγωγή Γ. Π. Κουρνούτου, εὑρετήριο – ἐπιμέλεια ’Ιω. Γιανναροπούλου.

Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836, φωτομηχ. ἐπανέκδοσις, εἰσαγωγή – εὑρετήριο – ἐπιμέλεια Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἀθῆναι 1981.

170 Γορτυνιακά Δημοτικά Τραγούδια (Κείμενα – Μουσική Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή). Συλλογή – μεταγραφή – Μουσική Εἰσαγωγή Δ. Κ. Κυριακόπουλος. Εἰσαγωγικές Σημειώσεις – Κατάταξις – Σχόλια Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀθῆναι 1992, σσ. 416.

Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετά τήν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1992, σσ. 8 + 560.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Τά χωριά τοῦ Φαλάνθου, Αλωνίσταινα – Ἀρκουδόρρεμα – Ζαράκοβα – Καρδαράς – Λιμποβίσι – Λυκόχια – Μανταίικα – Νταβιές – Πιάνα – Ροεινό – Συλίμνα – Τσελεπάκου – Χρυσοβίτσι, Ἀθῆναι 1994, σσ. 624.

Ἀδαμαντίου Σάμψων, Τό σπήλαιο τῶν Λιμνῶν στά Καστριά Καλαβρύτων, μία προϊστορική θέση στήν ὀρεινή Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1997, σσ. 552. (Ἐξηντλημένος)

Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραήμ στήν Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1999, σσ. 420.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορία τῆς Γαστούνης, τ. Α΄, Β΄, Ἀθῆναι 1998-1999, σσ. 626, 318.

Μητρ. Μαντινείας – Κυνουρίας Ἀλεξάνδρου, Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τ. Α΄, Β΄, Ἀθῆναι 2000, σσ. 319, 424.

Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μονή Αἰμυαλῶν Δημητσάνης, ἔκδ. Β΄ ἐπαυξημένη, Ἀθῆναι 2000, σσ. 148.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Λόγοι καί ἄρθρα, Ἀθῆναι 2005, σσ. 350.

Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Γορτυνιακά Θέματα, τ. Α΄, Β΄, Γ΄, Ἀθῆναι 2008, σσ. 463, 459, 315.

Εἰρήνης Πέππα Παπαϊωάννου, Πήλινα ἀναθήματα ἀπό τήν Πύλο, Ἀθῆναι 2012, σσ. 256.